VOOR KINDEREN DIE ONZE HULP NODIG HEBBEN

Good can come from waste.

ONZE SAMENWERKING MET NEWLIFE

Wij werken sinds 2012 samen met Newlife, een goed doel dat zich inzet voor kinderen met een handicap. Deze samenwerking heeft ervoor gezorgd dat minder producten op de vuilstort terechtkomen, maar heeft vooral het leven van duizenden kinderen in de UK veranderd.

HOE WORDT ONZE LINGERIE OMGETOVERD TOT HULPMIDDELEN VOOR KINDEREN MET EEN HANDICAP?

Wij doneren zowel items van oude collecties als onverkochte of overtollige items aan Newlife, zodat zij deze kunnen doorverkopen of recyclen. Elke cent die wij in Nederland, België en Duitsland inzamelen, wordt gebruikt om Newlife’s basiszorg te financieren en het leven van kinderen te veranderen.

NEWLIFE EN KINDEREN MET EEN HANDICAP

Newlife heeft inmiddels al 23.000 kinderen geholpen met de volgende diensten:

ZORG HULPLIJN

Newlife verpleegkundigen bieden een gratis hulplijn waarmee ze gezinnen helpen en informeren.

BEURZEN VOOR HULPMIDDELEN

Newlife biedt gespecialiseerde hulpmiddelen voor gehandicapten, zoals bedden, rolstoelen en zitjes voor de veiligheid, het comfort en het leefgenot van deze kinderen.

LENINGEN BIJ NOOD

Newlife is de enige organisatie in de UK die noodleningen verstrekt waarmee binnen 72 uur essentiële apparatuur aan kinderen in een crisissituatie wordt geleverd. Denk aan kinderen die niet kunnen wachten op de apparatuur, die het risico lopen gewond te raken, of die deze apparatuur nodig hebben om uit het ziekenhuis te kunnen worden ontslagen.

PLAY THERAPY PODS

Newlife leent gratis speciaal speelgoed uit, om leren te stimuleren en plezier en ontspanning te bieden.

ONDERZOEK

Newlife heeft meer dan £15 miljoen geïnvesteerd in onderzoek naar de oorzaak, preventie en behandeling van geboorteafwijkingen.

CAMPAGNES

Newlife voert campagnes om het nationale en lokale beleid inzake gespecialiseerde apparatuur voor gehandicapte kinderen te veranderen en komt op voor de rechten van gehandicapte kinderen en hun familie.

EEN NEWLIFE IN PLAATS VAN AFVAL – MAAR HOEVEEL?

Veel van onze artikelen die anders op de vuilnisbelt terecht zouden komen, worden aan Newlife geschonken. In 2019 hebben we 4022 dozen vol gedoneerd, waarmee we de hoeveelheid afval verminderen, zoveel mogelijk recyclen en artikelen verkopen voor een goed doel.
Alle artikelen worden waar mogelijk van de vuilnisbelt gered. Artikelen die niet verkocht kunnen worden, worden gerecycled voor de herwinning van grondstoffen om de energie die gebruikt is voor productie niet verloren te laten gaan. Goed voor de aarde en goed voor kinderen met een handicap. 

Newlife geeft ook ons feedback over defecte of geretourneerde artikelen, dit helpt ons onze producten te verbeteren en in de toekomst minder afval te produceren.

EEN NEWLIFE VOOR AAISHA

De zesjarige Aaisha kwam met een geboorteafwijking ter wereld; delen van haar hersenen vertonen abnormaliteiten of ontbreken. Deze aandoening heeft epilepsie, hersenverlamming en vertraging in haar ontwikkeling veroorzaakt, wat betekent dat ze niet kan lopen of praten. Aaisha heeft stijve, stramme arm- en beenspieren en is, om dit te verbeteren, geopereerd aan haar heupen en bekken.

Aaisha gebruikte een gewoon autostoeltje, dat niet voldoende ondersteuning bood en haar hoofd niet goed omhoog hield. Tijdens het reizen in de auto viel haar hoofd naar voren of tegen de zijkanten van het zitje, waardoor haar tanden en lippen pijn deden en ze van streek raakte. Zonder een aangepast autostoeltje, zou Aaisha niet veilig met haar familie kunnen reizen.

Helaas konden de lokale gezondheidsdiensten geen speciaal autostoeltje leveren, waardoor haar familie Newlife om hulp vroeg. Newlife zorgde voor een autostoeltje door gebruik te maken van een beurs voor hulpmiddelen. Nu is het voor Aaisha en haar familie een stuk makkelijker en veiliger om er samen op uit te gaan, naar school te gaan en activiteiten te ondernemen.

Aaisha’s moeder Farhana: “De speciale autostoel van Newlife is een absoluut geschenk.”