NIEUWS OVER DUURZAAMHEID

May 5th 2020

COVID-19 AND OUR SUPPLY CHAIN

De COVID-19 pandemie is een crisis van ongekende omvang gebleken die een onverwachte impact heeft gehad op mensen en bedrijven over de hele wereld. Bij Hunkemöller geloven we dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar onze werknemers, onze klanten, onze leveranciers en hun fabriekspersoneel. Met deze verklaring willen we open en transparant zijn over hoe wij in deze tijd optrekken met leveranciers en wat wij doen om hen, hun business en hun werknemers te beschermen.

COVID-19 AND OUR SUPPLY CHAIN

De COVID-19 pandemie is een crisis van ongekende omvang gebleken die een onverwachte impact heeft gehad op mensen en bedrijven over de hele wereld. Bij Hunkemöller geloven we dat wij een verantwoordelijkheid hebben naar onze werknemers, onze klanten, onze leveranciers en hun fabriekspersoneel. Met deze verklaring willen we open en transparant zijn over hoe wij in deze tijd optrekken met leveranciers en wat wij doen om hen, hun business en hun werknemers te beschermen.

EEN DUURZAME RELATIE MET LEVERANCIERS

Met het merendeel van onze leveranciers hebben we al lange tijd een relatie. We hebben partnerships opgebouwd waarin samenwerken centraal staat. Onze, in totaal 47, leveranciers bevinden zich in verschillende landen en wij onderhouden deze relatie: 55% van onze inkoop was in 2019 afkomstig van leveranciers met wie we al meer dan tien jaar samenwerken. Onze top 10 leveranciers vertegenwoordigen circa 70% van onze inkoopwaarde.

We build lasting relationships with our suppliers.

 

EEN DUURZAME RELATIE MET LEVERANCIERS

Met het merendeel van onze leveranciers hebben we al lange tijd een relatie. We hebben partnerships opgebouwd waarin samenwerken centraal staat. Onze, in totaal 47, leveranciers bevinden zich in verschillende landen en wij onderhouden deze relatie: 55% van onze inkoop was in 2019 afkomstig van leveranciers met wie we al meer dan tien jaar samenwerken. Onze top 10 leveranciers vertegenwoordigen circa 70% van onze inkoopwaarde.

EEN IMMENSE UITDAGING VRAAGT OM EEN DIALOOG

De wereldwijde COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns hebben een grote impact gehad op het bedrijfsleven, zowel op vraag als productie. Wij hebben, om adequaat op deze nieuwe situatie te reageren, de dialoog moeten opschalen en nauw moeten samenwerken met onze leveranciers om hen te ondersteunen bij het nemen van de juiste preventieve en responsieve maatregelen. Zo hebben we bijvoorbeeld levertijden herzien om leveranciers tegemoet te komen en focussen we ons op producten die nu populair zijn.

EEN IMMENSE UITDAGING VRAAGT OM EEN DIALOOG

De wereldwijde COVID-19 pandemie en de daaruit voortvloeiende lockdowns hebben een grote impact gehad op het bedrijfsleven, zowel op vraag als productie. Wij hebben, om adequaat op deze nieuwe situatie te reageren, de dialoog moeten opschalen en nauw moeten samenwerken met onze leveranciers om hen te ondersteunen bij het nemen van de juiste preventieve en responsieve maatregelen. Zo hebben we bijvoorbeeld levertijden herzien om leveranciers tegemoet te komen en focussen we ons op producten die nu populair zijn.

GEEN GEANNULEERDE ORDERS

Om onze relatie met leveranciers ook tijdens en na COVID-19 veilig te stellen, staat lange termijn denken in al ons handelen centraal. Hunkemöller committeert zich aan het nemen van de volgende stappen om een duurzame aanpak te handhaven:

  • • Wij blijven in nauw contact met onze leveranciers om gezamenlijk beslissingen te nemen en deze pandemie op de meest duurzame manier samen door te komen. Met onze leveranciers werken wij op een individuele, persoonlijke basis. Elke relatie is bijzonder en vereist een unieke aanpak om tot oplossingen te komen die beide partijen versterken.
  • • Tot op heden hebben wij geen enkel eindproduct of product dat zich nog in het productieproces bevindt, geannuleerd. De prijs die wij per order hebben betaald of zullen betalen is het bedrag dat met de leverancier contractueel is overeengekomen. Tot slot streven wij ernaar orders te blijven plaatsen die in lijn zijn met de seizoensorders van de afgelopen jaren en leggen wij, in verband met de huidige omstandigheden, geen boetes op voor late levering.


GEEN GEANNULEERDE ORDERS

Om onze relatie met leveranciers ook tijdens en na COVID-19 veilig te stellen, staat lange termijn denken in al ons handelen centraal. Hunkemöller committeert zich aan het nemen van de volgende stappen om een duurzame aanpak te handhaven:

• Wij blijven in nauw contact met onze leveranciers om gezamenlijk beslissingen te nemen en deze pandemie op de meest duurzame manier samen door te komen. Met onze leveranciers werken wij op een individuele, persoonlijke basis. Elke relatie is bijzonder en vereist een unieke aanpak om tot oplossingen te komen die beide partijen versterken.

• Tot op heden hebben wij geen enkel eindproduct of product dat zich nog in het productieproces bevindt, geannuleerd. De prijs die wij per order hebben betaald of zullen betalen is het bedrag dat met de leverancier contractueel is overeengekomen. Tot slot streven wij ernaar orders te blijven plaatsen die in lijn zijn met de seizoensorders van de afgelopen jaren en leggen wij, in verband met de huidige omstandigheden, geen boetes op voor late levering.

Bangladesh production facility

KUNNEN WE MEER, DAN DOEN WE MEER

  • • Door een veranderde vraag en de sluiting van fabrieken, hebben wij voor 11% van onze totale oorspronkelijke inkoop de leveringsdatum moeten herzien. Deze wijzigingen vielen binnen de overeengekomen commerciële voorwaarden en overmacht clausules hadden hierop geen betrekking.
  • • Wij werken nauw samen met onze leveranciers om de materialen die al besteld waren in toekomstige artikelen te verwerken. Indien er geen alternatieve oplossing voor handen is, draagt Hunkemöller de kosten.
  • • Wij blijven onze klanten, online en waar mogelijk in de winkels, bedienen met inachtneming van de benodigde maatregelen. Dit betekent dat we nieuwe bestellingen kunnen blijven plaatsen. Zo zorgen we dat onze leveranciers werk hebben en werkgelegenheid blijven creëren.
  • • Tot op heden heeft geen van de fabrieken die voor Hunkemöller produceren faillissement aangevraagd. Waar nodig, en mogelijk, staat Hunkemöller open voor een heronderhandeling van de commerciële voorwaarden en de ondersteuning van fabrieken in nood.
Bangladesh production facility

KUNNEN WE MEER, DAN DOEN WE MEER

• Door een veranderde vraag en de sluiting van fabrieken, hebben wij voor 11% van onze totale oorspronkelijke inkoop de leveringsdatum moeten herzien. Deze wijzigingen vielen binnen de overeengekomen commerciële voorwaarden en overmacht clausules hadden hierop geen betrekking.

• Wij werken nauw samen met onze leveranciers om de materialen die al besteld waren in toekomstige artikelen te verwerken. Indien er geen alternatieve oplossing voor handen is, draagt Hunkemöller de kosten.

• Wij blijven onze klanten, online en waar mogelijk in de winkels, bedienen met inachtneming van de benodigde maatregelen. Dit betekent dat we nieuwe bestellingen kunnen blijven plaatsen. Zo zorgen we dat onze leveranciers werk hebben en werkgelegenheid blijven creëren.

• Tot op heden heeft geen van de fabrieken die voor Hunkemöller produceren faillissement aangevraagd. Waar nodig, en mogelijk, staat Hunkemöller open voor een heronderhandeling van de commerciële voorwaarden en de ondersteuning van fabrieken in nood.

HOE WIJ LEVERANCIERS EN ZORGPERSONEEL STEUNEN

  • • Hunkemöller zet zich in voor een veilige en gezonde werkomgeving en de promotie en naleving van de fundamentele ILO arbeidsnormen. Wij onderhouden zeer goed contact met lokale en nationale stakeholders en herzien voortdurend onze Risk Assessment procedures, die we waar nodig actualiseren. Hier vind je onze Code for Labour Practices.
  • • In maart hebben wij COVID-19 (preventie) richtlijnen gedeeld met de fabrieken in Bangladesh, Cambodja en Myanmar. Ook hebben we belangrijke contacten gedeeld, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. Fabrieken die direct onze hulp nodig hadden, hebben wij met klem verzocht contact op te nemen met onze CSR Manager.
  • • Door de veranderde vraag hebben wij meer voorraad dan verwacht. Wij onderzoeken de mogelijkheden om onze restanten te schenken aan goede doelen.
  • • Tot slot hebben we 1700 cadeaupakketten samengesteld, die we in Nederland zullen verdelen onder zorgmedewerkers als blijk van waardering voor hun enorme inspanningen.

 

HOE WIJ LEVERANCIERS EN ZORGPERSONEEL STEUNEN

•  Hunkemöller zet zich in voor een veilige en gezonde werkomgeving en de promotie en naleving van de fundamentele ILO arbeidsnormen. Wij onderhouden zeer goed contact met lokale en nationale stakeholders en herzien voortdurend onze Risk Assessment procedures, die we waar nodig actualiseren. Hier vind je onze Code for Labour Practices.

•  In maart hebben wij COVID-19 (preventie) richtlijnen gedeeld met de fabrieken in Bangladesh, Cambodja en Myanmar. Ook hebben we belangrijke contacten gedeeld, zodat zij op de hoogte kunnen blijven van de laatste ontwikkelingen. Fabrieken die direct onze hulp nodig hadden, hebben wij met klem verzocht contact op te nemen met onze CSR Manager.

•  Door de veranderde vraag hebben wij meer voorraad dan verwacht. Wij onderzoeken de mogelijkheden om onze restanten te schenken aan goede doelen.

•  Tot slot hebben we 1700 cadeaupakketten samengesteld, die we in Nederland zullen verdelen onder zorgmedewerkers als blijk van waardering voor hun enorme inspanningen.

Hunkemöller zet alles op alles om deze uitdaging het hoofd te bieden. De veiligheid van onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders heeft onze prioriteit. Wij zijn ons ervan bewust dat we dit niet alleen kunnen doen en staan daarom open om samen te werken met andere merken en stakeholders om met elkaar de toekomst van de productieketen en medewerkers veilig te stellen. Alleen door samen te werken kunnen we de beste resultaten behalen. We horen graag jullie suggesties en hopen dat we spoedig uit deze situatie komen – samen en sterker.